Srávce osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje spravuje provozovatel webu www.batohyosprey.cz Martin Lacina, Vidče 524, 75653, IČO: 07456794.
 2. Správce můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu info@batohyosprey.cz

Právní základ

 1. Právním základem je váš souhlas, který nám tímto dáváte ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “nařízení”) čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Proč budeme vaše osobní údaje zpracovávat

 1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom vám mohli zasílat obchodní sdělení a konat vůči vám další marketingové aktivity.

Jak dlouho budeme mít vaše osobní údaje uloženy

 1. Vaše osobní údaje uložíme na 15 let od objednávky – pokud do té doby souhlas se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování) neodvoláte.

Kdo dále obdrží vaše osobní údaje

 1. Vaše osobní údaje se dále dostanou k lidem, kteří pro nás zajišťují marketingové služby.
 2. Vaše osobní údaje nepředáme do zemí mimo EU, ani mezinárodní organizaci.

Jaká máte práva

 1. Nařízení stanovuje podmínky, při kterých od nás máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům. Za těchto podmínek máte právo na opravu, smazání, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost vašich osobních údajů.
 2. Máte právo souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám dali, kdykoli odvolat. Toto se však netýká zákonnosti zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat e-mailem na info@batohyosprey.cz.
 3. Pokud se domníváte, že jsme zpracováním vašich osobních údajů porušili nařízení, máte právo také na podání stížnosti u dozorového úřadu.
 4. Poskytnout nám vaše osobní údaje povinnost nemáte. Vaše osobní údaje nejsou zákonným ani smluvním požadavkem, který by byl nutný k uzavření smlouvy.
 5. Kdykoli máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu – a to včetně profilování, pokud se ho to týká. Po vznesení této námitky vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.